fbpx
SUNSITA “Sophisticated Woman” คือผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ

SUNSITA(สัณห์สิตา) แบรนด์เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง ภายใต้การออกแบบของดีไซเนอร์สาว สัณห์สิตา ชีวธันย์ภาธร โดยมีแนวคิดที่กล่าวถึง ผู้หญิงสาวยุคใหม่ “Sophist…