fbpx
ASO Coffee กาแฟดีที่อยากบอกต่อ

ASO Coffee ตัวจริง รู้ลึก รู้จริง เรื่องกาแฟ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนักกับ ASO Coffee ความเชี่ยวชาญของชาวอาข่าที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการปลูกเมล็ดกาแฟคุณภาพดีสายพันธุ์อาราบิกาในพื้นที่จังหวัดเชี…