fbpx
ล่องน้ำกร่อย มุดป่าโกงกาง ที่จันทบุรี

ล่องน้ำกร่อย มุดป่าโกงกาง ที่จันทบุรี จันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทุเรียน Dreamgirls อยากจะบอกว่าล่องแพในป่าโกงกางที่นี่เป็นอะไรที่พีคอะ ป่าโกงกางที่นี่ไม่เหมือนที่บางปู สมุทรปราการ ที่นี่น้ำสะอาดมาก กลิ่นไม…