fbpx
เสียมเรียบ มนต์ขลังเมืองปราสาท ตอนที่ 1 นครวัด

เสียมเรียบ มนต์ขลังเมืองปราสาท ตอนที่ 1 นครวัด ไม่ไปไม่รู้จริงๆ กับเสียมเรียบจังหวัดหนึ่งในกัมพูชา ที่ขึ้นชื่อเรื่องมนต์ขลังความงามของปราสาทโบราณ ที่เดินทางไปง่ายมาก ระยะทางใกล้กว่าเดินทางจากกรุงเทพไป…